HAAGSE FEESTEN

Haagse Feesten!

Op de Haagse Feestenkalender staan meer dan 70 feest- en herdenkingsdagen die in Den Haag gevierd worden. Deze kalender toont hoeveel mooie feesten en bijzondere dagen er zijn, behorend bij verschillende culturen en geloven.

Zo willen we laten zien dat alles bij elkaar hoort en dat we in Den Haag de weg weten te vinden naar elkaar. Op deze manier wordt voor alle inwoners van Den Haag en omgeving zichtbaar hoe rijk de dagen door het jaar heen zijn!

Van Prinsjesdag tot Prinsjesdag!

Op zo´n prachtig Haags feest als Prinsjesdag, wordt de Haagse Feestenkalender verspreid in Den Haag en omgeving. Daar zijn we trots op! Daarom krijgt u deze Haagse Feestenkalender, van Prinsjesdag 2019 tot Prinsjesdag 2020, uitgereikt. Om een jaar lang te bewaren en te gebruiken!

Samen vieren

Lijkt het u niet mooi om, vanuit een organisatie of als particulier, uw buurtgenoten te vertellen over de feest- en gedenkdagen die u belangrijk vindt én waarom. En nog mooier: vier ze samen! Nodig elkaar uit om samen te vieren, samen te feesten, samen te gedenken/herdenken. Kijk hiervoor ook op www.haagsefeesten.nl.

www.haagsefeesten.nl

De Haagse Feestenkalender is gemaakt door Hagenaars en Hagenezen. Zij hebben hun best gedaan de dagen op een juiste manier op te nemen.

Helpt u/ help je mee om de kalender van volgend jaar (2020-2021) nog completer en beter te maken? Laat uw bijdrage weten via
info@haagsefeesten.nl.

Hartelijk dank voor de reactie!

september 2019

17

PRINSJESDAG

Op de derde dinsdag in september spreekt het staatshoofd in de Ridderzaal de troonrede uit. Er is ook de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk, de grootste interreligieuze bijeenkomst van ons land, van 10.30 - 11.15 uur, iedereen is welkom.

herkomst: Nederland

21

STICHTERSDAG

De verjaardag van Kwame Nkrumah wordt gevierd, een Ghanees staatsman en voortrekker in het streven naar een verenigd Afrika.

herkomst: Ghana

27

DAG VAN DE FRANSE GEMEENSCHA

De Franstalige gemeenschap van België viert haar cultuur en eigenheid.

herkomst: België

29

NAVRATI

De start van een negen nachten durende vastenperiode die gewijd wordt aan de verering van Durga Mata.

herkomst: Hindoeïsme

oktober 2019

04

WERELDDIERENDAG

De dag waarop extra aandacht wordt besteed aan dieren, op de herdenkingsdag van Franciscus van Assisi.

herkomst: Algemeen

08

JOM KIPOER

Op de grote verzoendag beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar.

herkomst: Jodendom

10

DAG VAN DE MARRONS

Dag voor de Marrons uit Suriname en Frans-Guyana waarop de strijd van hun voorouders voor vrijheid wordt herdacht.

herkomst: Suriname

13

SOEKOT

De eerste dag van het zeven dagen durende Loofhuttenfeest waarbij wordt herdacht dat het joodse volk 40 jaar door de woestijn moest zwerven.

herkomst: Jodendom

27

DIVALI

Hindoeïstisch lichtjesfeest, waarop de overwinning van het licht op de duisternis en van het goede op het kwade wordt gevierd.

herkomst: Hindoeïsme

31

HERVORMINGSDAG

Een herdenkingsdag in het teken van de reformatie van Maarten Luther, waaruit het protestantisme is ontstaan.

herkomst: Christendom

31

HALLOWEEN

Griezelavond, ontstaan vanuit het oudjaarsfeest van de Kelten en oude gebruiken van Christenen tijdens de avond voor Allerheiligen.

herkomst: Verenigde staten

november 2019

01

ALLERHEILIGEN

Herdenkingsdag ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.

herkomst: Christendom

02

ALLERZIELEN

Op deze dag worden de zielen van gestorvenen herdacht.

herkomst: Christendom

09

MAWLID

Op deze dag wordt de geboortedag van profeet Mohammed herdacht.

herkomst: Islam

11

SINT MAARTEN

De feestdag van Martinus van Tours, een Romeinse soldaat, die door zijn gulle giften herinnerd wordt.

herkomst: Christendom

15

DAG VAN DE DUITSE GEMEENSCHAP

De Duitstalige gemeenschap van België viert haar cultuur en eigenheid.

herkomst: België

28

THANKSGIVING

Een nationale feestdag in de Verenigde Staten waarop dank wordt gezegd voor de oogst en voor andere goede dingen.

herkomst: Verenigde staten

december 2019

05

SINTERKLAAS

Feest gebaseerd op de traditie van de bisschop Myra, Sint-Nicolaas, die in de derde eeuw in klein-Azië leefde.

herkomst: Nederland

08

VERLICHTING VAN BOEDDHA

Op deze dag wordt door de Boeddhisten die de Chinese kalender volgen de verlichting van Boeddha herdacht.

herkomst: Boeddhisme

13

SANTA LUCIA

Nationale feest van het licht in Zweden.

herkomst: Zweden

22

CHANOEKA

Ook bekend als lichtjesfeest of toewijzingsfeest. Het feest duurt acht dagen, ter nagedachtenis aan het Chanoeka-wonder.

herkomst: Jodendom

25

KERSTMIS

Met Kerstmis wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd.

herkomst: Christendom

31

OUDEJAARSDAG

De dag waarop de laatste dag van het jaar wordt gevierd.

herkomst: Algemeen

januari 2020

01

NIEUWJAARSDAG

De dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd.

herkomst: Algemeen

06

DRIEKONINGEN

De viering van het bezoek van de drie wijzen aan het kind Jezus in Betlehem.

herkomst: Christendom

15

MAKAR SANKRANTI

Op deze dag wordt gevierd dat de zonnegod Makar Sankranti weer richting het Noorden gaat.

herkomst: Hindoeïsme

25

CHINEES NIEUWJAAR

De dag waarop het begin van het Chinese nieuwjaar wordt gevierd.

herkomst: China

29

VASANT PANCHAMI

De komst van de lente wordt ingeluid, naar Saraswati, de godin van kennis en kunst.

herkomst: Hindoeïsme

februari 2020

09

TOE BISJEVAT

Met Toe Bisjevat, het Bomenfeest, wordt het ontwaken van de natuur na de winter gevierd.

herkomst: Jodendom

09

MAGHA PUJA

Herdenking van de eerste formele bijeenkomst van Boeddha waarbij hij het beleid van het uitdragen van de leer uiteenzette.

herkomst: Boeddhisme

14

VALENTIJNSDAG

Dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven om de liefde te vieren.

herkomst: Algemeen

23

CARNAVAL

Eerste dag van het driedaags durende carnaval, een feest in het teken van de vooravond van het vasten.

herkomst: Christendom

26

ASWOENSDAG

De eerste dag na Carnaval is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd, een periode van inkeer en bezinning.

herkomst: Christendom

maart 2020

06

WERELDGEBEDSDAG

De wereldgebedsdag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven.

herkomst: Christendom

08

INTERNATIONALE VROUWENDAG

Op deze dag is het doel aandacht vragen voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, zorg en arbeid en discriminatie.

herkomst: Algemeen

09

HOLIKA DAHAN

Op de vooravond van het Holifeest wordt gevierd dat de koude dagen van de winter voorbij zijn en het seizoen van de lente begint.

herkomst: Hindoeïsme

09

POERIM

Tijdens dit voorjaarsfeest, ook Lotenfeest, wordt het lot van het Joodse volk herdacht.

herkomst: Jodendom

10

HOLI

De dag waarop het begin van het hindoeïstisch nieuwe jaar wordt gevierd.

herkomst: Hindoeïsme

17

ST. PATRICK’S DAY

Herdenking van St. Patrick, Ierlands belangrijkste heilige.

herkomst: Christendom

19

NAW-RUZ

Het Bahá’í nieuwjaar. Dit valt samen met de eerste lentedag.

herkomst: Bahá’í

22

MIRAJ

Herdenking van de hemelvaart van profeet Mohammed: de reis van Mekka naar Jeruzalem en de hemelvaart van Jezus naar de hemel.

herkomst: Islam

april 2020

05

PALMZONDAG

Op deze dag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht, begin van de stille week, voorafgaand aan Pasen.

herkomst: Christendom

08

THERAVADA

De dag waarop het begin van het boeddhistisch nieuwe jaar wordt gevierd.

herkomst: Boeddhisme

09

WITTE DONDERDAG

Op de donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus hield met zijn twaalf discipelen.

herkomst: Christendom

10

GOEDE VRIJDAG

Op deze dag worden de kruisiging en de dood van Jezus herdacht.

herkomst: Christendom

11

STILLE ZATERDAG

De zaterdag voor Pasen en de laatste dag voor de vastentijd.

herkomst: Christendom

12

PASEN

Op deze dag wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood.

herkomst: Christendom

22

DAG VAN DE AARDE

Op deze dag is het doel aandacht te vragen voor het bijzondere van de aarde en het leven daarop.

herkomst: Algemeen

23

KINDERFEESTDAG

Een feestdag, de ‘Dag van het kind’.

herkomst: Turkije

23

RAMADAN

Eerste dag van de vastenmaand Ramadan, een maand van inkeer.

herkomst: Islam

27

KONINGSDAG

Nationale feestdag ter ere van de verjaardag van de koning.

herkomst: Nederland

mei 2020

01

DAG VAN DE ARBEID

Herdenking van de strijd om betere arbeidsomstandigheden.

herkomst: Algemeen

04

DODENHERDENKING

Dag waarop alle slachtoffers en omgekomenen sinds de Tweede Wereldoorlog worden herdacht.

herkomst: Nederland

05

BEVRIJDINGSDAG

Nationale feestdag waarop de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd.

herkomst: Algemeen

07

WESAK

De geboorte, de verlichting en de dood van Boeddha wordt herdacht.

herkomst: Boeddhisme

10

MOEDERDAG

Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap.

herkomst: Algemeen

20

LAYLAT-UL-QADR

De nacht waarin de Koran werd geopenbaard, die tijdens de 27e nacht van de Ramadan wordt herdacht.

herkomst: Islam

21

HEMELVAARTSDAG

Op deze dag wordt herdacht dat Jezus na zijn opstanding is opgevaren naar de hemel.

herkomst: Christendom

24

SUIKERFEEST, EID AL-FITR

Na dertig dagen vasten wordt met het Suikerfeest God gedankt voor de zegening die in de vorm van de Ramadan is gekregen.

herkomst: Islam

28

SJAVOEOT

Het Wekenfeest wordt vijftig dagen na Pesach gevierd.Sjavoeot is de Hebreeuwse naam voor Wekenfeest.

herkomst: Jodendom

31

PINKSTEREN

De uitstorting van de heilige geest wordt herdacht.

herkomst: Christendom

juni 2020

13

VLAGGETJESDAG

Scheveningen viert de komst van de eerste Hollandse haring van het jaar.

herkomst: Scheveningen

21

VADERDAG

Vaderdag wordt gevierd ter ere van het vaderschap.

herkomst: Algemeen

21

DAG VAN HET HUMANISME

Op deze dag vieren humanisten de waarden en idealen van het humanisme wereldwijd.

herkomst: Humanisme

24

MIDSOMMAR

Op de langste dag van het jaar wordt opnieuw het licht gevierd.

herkomst: Zweden

25

DRAKENBOOTFEEST

Feestdag ter nagedachtenis aan de dag waarop de dichter Que Yuan zich in de rivier stortte.

herkomst: China

27

NED. VETERANENDAG

De Nederlandse Veteranendag is deofficiële herdenking van, en eerbetoon aan hen die zich ingezet hebben in dienst van de vrede.

herkomst: Algemeen

juli 2020

01

KETI-KOTI

De viering van de afschaffing van de slavernij.

herkomst: Suriname

11

DAG VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

De Vlaamstalige gemeenschap van België viert haar cultuur en eigenheid.

herkomst: België

30

OFFERFEEST

Eerste dag van het Offerfeest, ter nagedachtenis aan profeet Ibrahim die bereid was zijn zoon te offeren.

herkomst: Islam

augustus 2020

03

RAKSHA BANDHAN

Feestdag om de band tussen broers en zussen te vieren.

herkomst: Hindoeïsme

15

HERDENKING TWEEDE WERELDOORLOG

Op deze dag wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van de oorlog met Japan.

herkomst: Nederland

20

ISLAMITISCH NIEUWJAAR

De dag waarop het begin van het islamitische nieuwjaar wordt gevierd.

herkomst: Islam

september 2020

15

PRINSJESDAG 2020

Op de derde dinsdag in september spreekt het staatshoofd in de Ridderzaal de troonrede uit.

herkomst: Nederland

Bekijk hieronder de kalender!

klik heir